hjorthagen.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Bobergsgatan

Studentbostad i Bobergsgatan

Bobergsgatan ligger i nordvästra delen av stadsdelen Hjorthagen. Gatan sträcker sig från Husarstigen i norr till övergången till Södra Fiskartorpsvägen i syd och är cirka 800 meter lång. De flesta gator i Hjorthagen har skapats utifrån jakt eller elproduktion. Därför är det svårt att veta varifrån Bobergsgatan har fått sitt namn eftersom det finns en kolvmakeri med namnet Boberg och Boberg var även en känd arkitekt som ritade tekniska anläggningar för gas och elproduktion kring sekelskiftet 1900. Buss 55 löper längs Bobergsgatan och går mellan Tanto och Hjorthagen via bland annat Slussen och Stureplan.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png