hjorthagen.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Dianavägen

Studentbostad i Dianavägen

Dianavägen löper i den nordöstra delen av stadsdelen Hjorthagen. Vägen löper från Rådjursstigen till Hjorthagens kyrka. Dianavägen har fått sitt namn efter jaktgudinnan Diana inom romersk mytologi. Ofta avbildas Diana med en båge eller och med en hund eller hjort som följare. De flesta gator i Hjorthagen har skapats utifrån jakt eller elproduktion. Hjorthagens kyrka är från ett tidigt 1900-tal och är ett exempel på jugendstil. Kyrkan tillhör Engelbrekts församling.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png